Resultat

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Sedan 2007 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med ett ständigt ökande antal kommuner, däribland Markaryd, årligen tagit fram ett 40-tal mått som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna. Resultaten från det gågna året presenteras i januari varje år. 2012 deltog 200 kommuner i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Kommunens kvalitet i korthet

Resultatet för "Kommunens Kvalitet i Korthet" är nu klart.

Kvalitetssystem

Kommunfullmäktige har antagit en plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet. Utifrån planen har de fyra förvaltningarna i kommunen tagit fram beskivningar för respektive förvaltnings kvalitetssystem.

Planen och beskrivningarna hittar du här nedanför.

Kommunövergripande kvalitetsplan

Vilka resultat uppnår kommunen?

Här kan du se vilka kommunövergripande mål som finns i Markaryds kommun samt hur väl vi lyckas leva upp till målen.

Du kan även ta del av resultaten från några av de olika kvalitetsmätningar som genomförs i kommunen samt vilka åtgärder som vidtas med anledning av resultaten.

Andra språk/Other Languages