Samlad Kvalitetsredovisning

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Resultat av utvärderingar

Här kan du ta del av resultaten från en del av de olika kvalitetsmätningar som genomförs i Markaryds kommun samt vilka åtgärder som vidtas med anledning av resultaten.

Observera att Kommunens kvalitet i korthet innehåller en mängd olika mått - som tagits från olika undersökningar. En del av resultaten i Kommunens kvalitet i korthet kan du därför även hitta i andra undersökningar.

Har du några synpunkter på resultaten kan du kontakta kommunen. Under rubriken Hur kan jag påverka? beskrivs olika sätt som du kan påverka på.

En plan över vilka utvärderingar som ska hanteras kommunövergripande samt hur detta ska göras hittar du här.
 

Medborgarundersökning

 - Mäter vad medborgarna tycker om kommunen

Luppen

- Mäter vad ungdomar tycker  om kommunen

Näringslivs-undersökning

- Mäter företagsklimatet i kommunen

Kommunens kvalitet i korthet

- 40 viktiga mått i ett medborgarperspektiv

Öppna jämförelser - Äldreomsorg

- Jämför Sveriges kommuner

Öppna Jämförelser - Grundskola

- Jämför Sveriges kommuner

Öppna jämförelser - Gymnasieskola

- Jämför Sveriges kommuner

Öppna jämförelser - Folkhälsa

- Jämför Sveriges kommuner

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet

- Jämför Sveriges kommuner

Äldreguiden

- Jämför kommuners hemtjänst, äldreboenden och dagverksamheter

Barn och ungdomars hälsa

- Mäter barn och ungas hälsa i Kronobergs län

Vad kostar verksamheten?

 - Jämför kostnaderna i Sveriges kommuner

Trygghetsmätningar

- Mäter hur trygga medborgarna känner sig

Skolinspektionen

- Granskning av förskolor och skolor i Markaryd

Nationella prov i skolan

- Jämför Sveriges kommuner

Andra språk/Other Languages