Samverkan

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Samverkansplan Barn och ungas hälsa

Ett unikt samarbete mellan Markaryds kommun och Region Kronoberg

Vision
Tillsammans skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor samt goda levnadsvanor. Barn och ungas hälsa är en angelägenhet för alla!

Markaryds Samordningsförbund

       

Markaryds Samordningsförbund startade 2006, förbundet leds av en styrelse som förvaltar en budget med medel från ägarna Markaryds kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg.

Andra språk/Other Languages