Talpedagog

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Lärverktyg

Skolan har ett ansvar att se till att lärmiljön blir tillgänglig för alla elever. 

Lärverktyg gör undervisningen tillgänglig och ökar elevers delaktighet. 
För en del barn och elever är lärverktyg en förutsättning för att nå målen med sin utbildning. Begreppet lärverktyg omfattar en mängd saker, allt från talsyntes och uppläst material till iPad, smarta telefoner och appar.

Personal Centrala elevhälsan

Maria Gustavsson
Stöd- och utvecklingschef
0433-72004

Andra språk/Other Languages