Tekniskt Samråd

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Nya Plan- och bygglagen (PBL), PBL, Planbesked, Bygglovsprocessen, Kontrollansvarig, KA, Kontrollplan, Tekniskt samråd, Startbesked, Tillsyn, Slutsamråd, Slutbevis

Vilken betydelse har den nya plan- och bygglagen för dig?

Nedan har Miljö- och byggnadskontoret sammanställt de mest relevanta förändringarna i nya plan- och bygglagen som har betydande funktion just för dig.

Andra språk/Other Languages