Tillstånd

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Tillsyn

Kommunen har en skyldighet att göra tillsyn av att verksamheten med servering av alkohol samt försäljning av folköl och cigaretter sköts på ett tillfredställande sätt.

Läs mer

Plan för tillsyn alkohol

Plan för tillsyn tobak

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd.

Det finns regler för hur breda, långa, höga och tunga fordon får vara. När det gäller vikt beror gränserna på  fordonets typ av hjulaxlar och axlarnas inbördes avstånd. Begränsningarna är både till för trafiksäkerheten och för att skydda vägen för skador och slitage från felaktig belastning.

Om transporter ändå behöver utföras med fordon som är breda, höga och tunga kan man söka dispens. Se kontaktuppgifter här intill.

Tillstånd

På sidan hittar du information om :
-  servering av alkohol enligt Alkohollagen
-  försäljning av folköl
-  försäljning av tobak
-  försäljning av receptfria läkemedel

Ansöknings- och anmälningsblanketter och anvisningar finns på respektive sida för utskrift. 

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 ⁰C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan, vätgas, dimetyleter, ammoniak och acetylen.

Brandfarliga vätskor

Andra språk/Other Languages