Tobak

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Riktlinjer för rökfri arbetstid

Författningens fil: 
Styrdokument kategorisering: 
Riktlinjer

Försäljning av folköl eller tobak

Folkölsförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja folköl till allmänheten ska anmäla detta till socialförvaltningen senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.
Anmälan om  försäljning av folköl, klass 2

Tillstånd

På sidan hittar du information om :
-  servering av alkohol enligt Alkohollagen
-  försäljning av folköl
-  försäljning av tobak
-  försäljning av receptfria läkemedel

Ansöknings- och anmälningsblanketter och anvisningar finns på respektive sida för utskrift. 

Andra språk/Other Languages