Ungdomar

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Ungdomar och vuxna

På socialförvaltningen finns en avdelning som ger stöd och hjälp till unga och vuxna.
Den kallas individ- och familjeomsorg.

Vi kan hjälpa dig om du eller någon i din familj har problem.

Ungdomssamordnare

Vår ungdomssamordnare på Kultur- och Fritid heter Arne Lindman. Han fungerar som resursperson för kommunens ungdomar med inriktning mot ungdoms-arrangemang/ fritidsgård- caféverksamhet samt demokratifrågor.

I tjänsten ingår även samarbete med föreningslivet, t e x Nattvandrarna samt samverkan med skola-social-polis.

Arne är placerad på Kulturhuset och nås på tel 721 03 alt 070 5602 103.

Andra språk/Other Languages