Ungdomsdemokrati

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Fritidsgårdar

Info om fritidsgårdarna i Markaryd hittar du på Mupi

Ungdomsinskottet UI

Ungdomsinskottet är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande i Markaryds kommun.

Inskottet består av två ungdomar (samt två reserver) från vardera Strömsnässkolan, Markaryds skola 7-9 samt KCM så kallade ambassadörer, samt två politiker (och två ersättare) från utbildnings- och kulturnämnden.

Ungdomsinskottet startade sitt arbete under vårterminen 2011.
Val av nya ambassadörer har sedan dess skett varje höst.

Elevinflytande

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Välkommen till Markaryds kommuns skolwebb

Här har vi samlat information om barnomsorg, till exempel "24sju - barnomsorg på webben" och fritidshem men också om våra förskolor och grundskolor samt vår gymnasieskola (KCM) och vuxenutbildning.

Ungdomsinskott

För att öka ungdomsdemokratin införde Markaryds kommun under 2010-2011 något som kallas ungdomsinskott. Läs mer här:

Andra språk/Other Languages