Utbildnings- Och Kulturnämnden

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut inom skola, kultur och fritid. Vilka övriga ansvarsområden utbildnings- och kulturnämnden har anges i dess reglemente.Utbildnings- och kulturnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

 

Andra språk/Other Languages