Utmana

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Utmaningsrätt

All kommunal verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning och det som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad utan måste utföras av kommunens egna medarbetare samt strategiska ledningsfunktioner.
Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta. Den nämnd eller styrelse som är ansvarig för verksamheten som utmanas, är skyldig att pröva utmaningen.

Andra språk/Other Languages