Val

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Allmänna val

Valet till kommunfullmäktige sker vart fjärde år - samtidigt med valet till riksdagen och landstingsfullmäktige. Ansvaret för genomförandet av valet i kommuen är valnämnden. Se länk i vänsterspalten.

Resultatet i det senaste valet kan du ta del av genom att klicka här.

Valnämnden

Valnämnden står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

 

Andra språk/Other Languages