Vattenavgift

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Vatten och Avlopp

VA avgifter för hushåll och industrier är fastställd utifrån en taxa som antagits och beslutats av kommunfullmäktige. Taxan ses över i budgetberedningen och beslutas varje höst inför kommande år.

Andra språk/Other Languages