Anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden.

Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.Överklagan

Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,det inte tillkommit i laga ordning

beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen

det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

beslutet strider mot lag eller annan författning.

För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran.Kungörelser:Valnämndens preliminära rösträkning äger rum onsdagen den 12 september kl. 9.00 i Åsasalen i kommunhuset. Kommunfullmäktige 2018-09-24Flytt av fordon:

ETF 397

RHH 560Anslag:Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Anslås:

Nedtas:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-08-29

Anslås: 2018-09-05

Nedtas: 2018-09-27Kommunstyrelsen 2018-09-11

Anslås: 2018-09-18

Nedtas: 2018-10-10Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-03

Anslås: 2018-09-06

Nedtas: 2018-09-27Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-09-10

Anslås: 2018-09-20

Nedtas: 2018-10-11Socialnämnden

Socialnämnden

Anslås:

Nedtas:Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Anslås: 2018-09-14

Nedtas: 2018-10-05

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden 2018-08-15 

Anslås: 2018-08-21 

Nedtas: 2018-09-11  Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2018-09-05

Anslås: 2018-09-07

Nedtas: 2018-09-28Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2018-08-21 extra

Anslås: 2018-08-22

Nedtas: 2018-09-12Valnämnden

Valnämnden

Anslås:

Nedtas:

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Gemensamma nämnden

Anslås:

Nestas:Övriga anslag

Valberedningen

Anslås:

Nedtas:Sunnerbo Samordningsförbund

Anslås:

Nedtas:

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonKommunsekreterare
Kristina P Baron
0433-72002


Nämndsekreterare
Maritha Karlsson
0433-72078


Administratör Nämndsekreterare
Annika Torstens...
0433-72060


Nämndsekreterare
Erik Kallin
0433-720 03
Sida skapad 2017-12-04
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-09-20