Söka böcker

Biblioteket via Internet
Om du har dator med Internet,
kan Du söka efter våra böcker.

 

Webbadressen för att komma direkt in är:
biblioteket.markaryd.se/web/arena

 

Här kan Du:
· Se vilka böcker som finns.
· Beställa böcker.
· Låna om böcker Du redan har hemma.

 

Fråga gärna personalen på biblioteket så
lär vi Dig.

 

Välkommen till ditt bibliotek!

Andra språk/Other Languages

 

Sida skapad 2010-12-08
av Pia Hardinsson
Senast uppdaterad 2014-05-09