Sök

Blankettarkiv

miljö
näringsliv

Medgivande till betalning via Autogiro

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Använd denna blanketten för att anmäla betalning via autogiro för dina avgifter till kommunen.

Ajourhållning av lägenhetsregistret, 330600

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

Entreprenörsrapport – för utförd avloppsanläggning

(Miljö och byggnadskontoret)

Till entreprenörsrapporten ska bifogas bilder alternativt sprängskiss som visar 

uppbyggnaden av bädden. 

 

näringsliv

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du vill ha tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap.

Anmälan lantbruksföretag 100-200 djurenheter

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan lantbruksföretag 100-200 djurenheter
Enligt 2 kap. 1 §, 9 kap. 6-8 §§ miljöbalken

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du vill ha serveringstillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap och oavsett om det gäller en restaurang eller cateringverksamhet.  

Anmälan om kryddning av snaps

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Blanketten används när du har serveringstillstånd enligt Alkohollagen och själv vill krydda snapsen som serveras.

Anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet med serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du som har cateringverksamhet ansöker om serveringstillstånd enligt Alkohollagen. Lokalen ska godkännas av kommunen.

Anmälan om provsmakning enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Blanketten används när du vill ha serveringstillstånd för provsmakning enligt Alkohollagen. 

Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Blanketten används som bilaga till ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen.

Anmälan om serveringsansvariga personer enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Anmälan om serveringsansvariga personer används vid ansökan om nytt serveringstillstånd samt vid ändring av servereringsansvarig.

Finansieringsplan enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Blanketten används i ärenden som gäller nytt företag/ny företagare eller vid ansökan om serveringstillstånd.

Anmälan om försäljning av klass 2, folköl

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Anmälan ska göras senast när försäljningen startar. 

Anmälan om försäljning av tobak

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Anmälan om försäljning av tobak enligt Tobakslagen ska göras senast när försäljningen startar.

GTranslate