Sök

Blankettarkiv

skola

Ledighetsansökan för elev

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

 

Ansökan resebidrag

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Resebidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov beviljas elever i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Ansökan inackoderingsbidrag

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Inackorderingsbidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov av
inackordering beviljas elever i kommunal gymnasieskola/kommunal vuxenutbildning till och
med vårterminen det år eleven fyller 20 år. (SL 5 33§)

Kostintyg

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Kostintyg att lämnas av vårdnadshavare till skolhälsovård/kök vid behov av specialkost till barn/elev.

Aktuella personuppgifter

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

 

Egenvård inom skola

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Medicinering som egenvård inom skola

GTranslate