Anmälan/tillstånd om bergvärme

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

Värmepumpar

Värmepumpar omvandlar energi i luft, mark eller vatten till användbar värme.

Tänk på att värmepumpar till berg-, ytjord- och sjövärme (utom luftvärmepumpar), ska anmälas till Miljö- och byggnadskontoret.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att påbörja installation av värmepump innan anmälan har gjorts.

Andra språk/Other Languages