Arbete på väg

I nedanstående länk finns en skrift med allt som gäller i samband med arbete på vägar och gator. Lagar, regler, ansvarsfrågor, terminologi, definitioner samt en utförlig beskrivning av vägmärken, deras placering och innebörd.

Skriften vänder sig till entreprenörer, väghållare, trafikanter och alla andra intresserade.

Länk till "Arbete på Väg"

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef Gata/Va
Ellenor Jacobsen
043372410

 

Sida skapad 2014-10-15
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2015-10-30