Befolkningsstatistik

statistik som behandlar en befolknings sammansättning, fördelning och förändringar. Genom 1686 års kyrkolag blev folkbokföring obligatorisk i alla församlingar i Sverige och Finland. Sedan 1860 sammanställer Statistiska centralbyrån årligen uppgifter om invånarantal, födda, döda och in- och utflyttade. Sedan dess har också folkräkningar genomförts i vårt land, fram till 1930 vart tionde år och därefter vart femte, med undantag av 1955.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-01-28
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-03-27