Behövs bygglov för altan?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

När behöver jag bygglov?
Du behöver bygglov när Du ska:
-uppföra byggnad och göra tillbyggnad
-ta i anspråk byggnader helt eller delvis för väsenligt annat ändamål
-inreda ytterligare bostad eller lokal
-utföra nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke, campingplats, skjutbana,
-småbåtshamn, friluftsbad, motorbana, golfbana, begravningsplats, tunnel och bergrum
-inrätta cisterner
-uppföra radio- eller telemast och vindkraftverk
-uppföra mur eller plank
-anordna parkeringsplatser
-göra väsentliga ändringar i ovanstående anläggningar

Andra språk/Other Languages