Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning vänder sig till dig som behöver hjälp med dina ekonomiska problem. Rådgivningen är gratis och vi har tystnadsplikt.

Budgetrådgivning
Genom budgetrådgivning kan du få praktiska råd om din vardagsekonomi och hjälp att upprätta en hushållsbudget. Att ha en budget i balans är en viktig grundsten i din ekonomi. Genom budgeten kan du planera och prioritera och du ser om du behöver förändra något. Via konsumentverkets webbplats kan du göra en egen budgetkalkyl.

Skuldrådgivning
Genom skuldrådgivning kan du få hjälp att kartlägga dina skulder. Tillsammans undersöker vi vilka möjligheter det finns att nå en långsiktig lösning på din skuldsituation.

Skuldsanering
Om du har en besvärlig skuldsituation kan du eventuellt bli beviljad skuldsanering. Det är kronofogden som beslutar om skuldsanering och vi kan hjälpa dig att göra ansökan samt vara ett stöd under skuldsaneringstiden. Skuldsanering innebär att du under 5 år lever på existensminimum och betalar enligt en fastställd betalplan. När skuldsaneringen är genomförd är du skuldfri. Läs mer om skuldsanering och kriterier för att få skuldsanering på kronofogdens webbplats.

Du kan också kontakta vår budgetrådgivare på kommunen.
Telefonnummer
: 0433-720 00 Telefontider: 09.00-10.00 må-fre Besöksadress: Budgetrådgivningen Besökstider: 10.00-16.00 Postadress: Box 74 28522 MARKARYD Faxnummer: 0433-16861 E-post: soc@markaryd.se
Länkar om ekonomisk planering, skulder och skuldsanering:
Koll på pengarna - nu på flera språk (Konsumentverket)
Kronofogden
Snabbguide om Kronofogdens förfarande (från Kronofogden)
Tips till dig som studerar (för dig som är ung)


Här kan du få lite tips om ekonomi utifrån olika situationer du befinner dig i
>> Tips om ekonomi

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-10-18
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-03-17