Olycksfallsförsäkring

Kommunen har olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Markaryds kommuns verksamhetsområde.

Försäkringen gäller

Försäkringsbesked

Skol-/verksamhetstid
Omsorgstagare i daglig verksamhet.
Bidragstagare i yrkesintroduktion/praktik.
Övriga ungdomar i ungdomsgaranti.
Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet.
Personer under utbildning/övningar anordnade av räddningsstjänsten
Frivilligarbetare i verksamhet inom Markaryds kommuns skolor

Dygnet runt
Barn folkbokförda i Markaryds kommun som inte fyllt 20 år.
Grundskole- och gymnasieelever, från andra kommuner.
Övriga elever i gymnasiesärskola.
Elever i komvuxutbildning, heltidsundervisning.
Övriga barn och ungdomar i familjehem.
Omsorgstagare i särskilt boende.
Ensamkommande flyktingbarn

Åtgärder vid skada
 
Vårt försäkringsnummer med Länsförsäkringar Kronoberg är 527318, skall användas vid anmäla av skada.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Olycksfallsförsäkring - skadeanmälan
Om en skada inträffat är det några saker du bör tänka på.
Skadeanmälan ska göras skriftligt till Länsförsäkringar Kronoberg inom tre år, även om du inte haft några kostnader i samband med olycksfallet.

Tänk på:
- Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
- Spara alla kvitton
- Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
- Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta Länsförsäkringar Kronoberg för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
- Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. - Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Anmäl skada

Ring Länsförsäkringar Kronoberg 0470-720000


Avtalstid
Avtalstiden gäller från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018. 

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonEkonomisekreterare
Eva Braunstein
0433-72180

 

Sida skapad 2010-09-15
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-17