Resultat av utvärderingar

Här kan du ta del av resultaten från en del av de olika kvalitetsmätningar som genomförs i Markaryds kommun samt vilka åtgärder som vidtas med anledning av resultaten.

Observera att Kommunens kvalitet i korthet innehåller en mängd olika mått - som tagits från olika undersökningar. En del av resultaten i Kommunens kvalitet i korthet kan du därför även hitta i andra undersökningar.

Har du några synpunkter på resultaten kan du kontakta kommunen. Under rubriken Hur kan jag påverka? beskrivs olika sätt som du kan påverka på.

En plan över vilka utvärderingar som ska hanteras kommunövergripande samt hur detta ska göras hittar du här.
 

Medborgarundersökning

 - Mäter vad medborgarna tycker om kommunen

Luppen

- Mäter vad ungdomar tycker  om kommunen

Näringslivs-undersökning

- Mäter företagsklimatet i kommunen

Kommunens kvalitet i korthet

- 40 viktiga mått i ett medborgarperspektiv

Öppna jämförelser - Äldreomsorg

- Jämför Sveriges kommuner

Öppna Jämförelser - Grundskola

- Jämför Sveriges kommuner

Öppna jämförelser - Gymnasieskola

- Jämför Sveriges kommuner

Öppna jämförelser - Folkhälsa

- Jämför Sveriges kommuner

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet

- Jämför Sveriges kommuner

Äldreguiden

- Jämför kommuners hemtjänst, äldreboenden och dagverksamheter

Barn och ungdomars hälsa

- Mäter barn och ungas hälsa i Kronobergs län

Vad kostar verksamheten?

 - Jämför kostnaderna i Sveriges kommuner

Trygghetsmätningar

- Mäter hur trygga medborgarna känner sig

Skolinspektionen

- Granskning av förskolor och skolor i Markaryd

Nationella prov i skolan

- Jämför Sveriges kommuner


Även kommunrevisionen granskar kommunens verksamheter. Mer information om revisionen hittar du här.

Andra språk/Other Languages

Statistiksammanställningar

Kolada

SIRIS

 

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-10-08
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2018-10-02