Regelbundna kvalitetsredovisningar

Måluppfyllelse för 2010

Här kan du se hur väl vi uppfyllde de mål som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna satte upp för 2010.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden


Kvalitetsredovisning för 2011

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsredovisning för 2011


Kvalitetsredovisning för 2012

Kommunfullmäktiges mål
Planeringsdirektiv för 2012-2014

Kommunstyrelsens mål
Miljö- och byggnadsnämndens mål
Socialnämndens mål
Utbildnings- och kulturnämndens mål

Kvalitetsredovisning för 2012


Kvalitetsredovisning för 2013

Planeringsdirektiv 2013-2015
Kommunfullmäktiges mål för 2013

Kvalitetsarbetet 2013

Kvalitetsredovisning för 2013


Kvalitetsredovisning för 2014

Kommunfullmäktiges mål för 2014

Kvalitetsarbetet 2014

Kvalitetsredovisning efter 4 månader

Kvalitetsredovisning efter 8 månader

Kvalitetsredovisning 2014

Intern kontroll 2014


Kvalitetsredovisning för 2015

Kvalitetsbudget 2015

Kvalitetsredovisning efter 8 månader

Kvalitetsredovisning 2015

Intern kontroll 2015


Kvalitetsredovisning för 2016

Budget för 2016 (Inkl kvalitet)

Kvalitetsredovisning efter 8 månader

Kvalitetsredovisning 2016

Intern kontroll 2016


Kvalitetsredovisning för 2017

Budget för 2017 (Inkl kvalitet)

Intern kontrollplan 2017, kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för 2017, kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsplan 2017, tekniska förvaltningen

Kvalitetsredovisning efter 8 månader

Kvalitetsredovisning 2017


Kvalitetsredovisning 2018

Budget för 2018

Komplettering av kommunstyrelsens mål för 2018

Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2018 

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-10-08
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2018-08-24