Allmänhetens frågestund

Vid några av kommunfullmäktiges sammanträden får kommunens medborgare ställa frågor till fullmäktige. Information om när detta sker kan du läsa om på kommunens hemsida eller i annonser i tidningarna.

Läs mer om allmänhetens frågestund i § 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kanslichef
Margareta Larsson
0433-72100
Sida skapad 2010-09-15
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2013-11-02