Tjänstegarantier

Markaryd – En garanterat bra kommun!

Markaryds kommun var en av de första i landet som införde tjänstegarantier. Tjänstegarantier innebär att kommunens invånare får garanti på många av de varor och tjänster som kommunen levererar, ungefär som när man köper en bil eller låter en hantverkare bygga om badrummet. Våra tjänstegarantier har rönt ett mycket stort intresse i Sverige. Det är många som ringer och frågar om våra garantier, ber att få komma på studiebesök eller vill att vi ska komma ut till dem och berätta hur vi gjort.

Många vinnare 

Alla blir vinnare med hjälp av tjänstegarantierna; både medborgare, politiker och kommunanställda. Kommunens invånare får en tydlig bild vilken service de har rätt att vänta sig för skattepengarna. Dessutom får man som kommuninvånare lättare att få fel tillrättade. Kommunens personal får i sin tur en tydligare bild av sina uppgifter. De får veta vad som är viktigast och vad som förväntas av dem. De behöver heller inte få kritik för saker som de inte råder över. Men även politikerna blir vinnare genom en ökad dialog med invånarna. De blir lättare för dem att styra kommunens verksamhet så att den stämmer med de politiska löften som man gett sina väljare. Men den största vinsten är att systemet med tjänstegarantier ökar demokratin, alltså invånarnas möjlighet att påverka.

Säg vad du tycker!

För att systemet med tjänstegarantier ska fungera är det viktigt att du som privatperson talar om för oss när vi inte håller vad vi lovar. Så att vi kan rätta till det som inte fungerar. Dina synpubkter kan du lämna i kommunens synpunktshanteringssystem Säg vad du tycker! eller via e-post, brev, telefonsamtal eller personligt samtal.

Länk till samtliga tjänstegarantier

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-09-09
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2018-04-04