Kommunens kvalitet i korthet 2009

Under 2009 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 69 kommuner, däribland Markaryd, tagit fram ett 40-tal mått som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna. Tillsammans har kommunerna som ingår i undersökningen mer än 1,85 miljoner invånare.

Syftet med projektet har varit att göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna. Samt att dialogen ska leda till att kommunens verksamheter förbättras.

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna. Vad är vi bra på och vad behöver vi förbättra. Eftersom detta är tredje året undersökningen genomförs kan vi i år även jämföra våra egna resultat med de två föregående åren.

Nytt för i år är att de fem kommuner från Kronobergs län som deltar i projektet jämför sig med varandra.

I verktygslådan, se länk längre ner på denna sida, kan du läsa mer om hur de olika mätningarna gått till. 

Kommunernas svar på frågorna har sammanställts i fem områden:

Din kommuns tillgänglighet - Trygghetsaspekter i din kommun - Din delaktighet och kommunens information - Din kommuns effektivitet - Din kommun som samhällsutvecklare

Observera att resultaten ovan är ett urval av Markaryds kommuns resultat. Samtliga resultat hittar du om du klickar på länken "Resultatrapport" nedan.

 

Länkar och dokument

SKL:s hemsida
Resultatrapport
Verktygslåda
Handbok
Broschyr för Markaryds kommun
Broschyr i Kronobergs län
Bildspel för Kronobergs län
Tillgänglighetsundersökning
Informationsundersökning
Webbgranskning - tabell
Medborgarundersökning
Kommundatabasen (RKA)
Socialstyrelsen
Näringslivsundersökningen
Skolverket
2008 års resultat
2007 års resultat

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonKommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-09-15
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2015-02-11