Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Sedan 2007 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med ett ständigt ökande antal kommuner, däribland Markaryd, årligen tagit fram ett 40-tal mått som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna. Resultaten från det gågna året presenteras i januari varje år. 2012 deltog 200 kommuner i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Syftet med projektet är göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska ge underlag för dialogen mellan medborgarna och de förtroendevalda om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för skattepengarna. Jämförelserna och dialogen ska även leda till att kommunens verksamheter förbättras.

Eftersom detta är sjätte året undersökningen genomförs kan vi i år även jämföra våra egna resultat med de fem föregående åren.Sedan 2009 ingår vi även i ett nätverk med sex Kronobergskommuner.

Om du klickar på länken "Verktygslåda" eller länken "Länk till KKiK på Koladas hemsida..." nedan kan du läsa mer om hur de olika mätningarna gått till.

Markaryds kommuns resultat

Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter i din kommun
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din kommun som samhällsutvecklare

Broschyr för Markaryds kommun
Tabell för Markaryds kommun

Resultaten för samtliga 200 kommuner

Resultatrapport
Resultattabeller
Axeldiagram
Informationsundersökning, Rapport
Informationsundersökning, Tabell
Verktygslåda
Handbok
Länk till KKiK på SKL:s hemsida
Länk till KKiK på Koladas hemsida
Definitioner av måtten

Fler resultat för Markaryds kommun

Tillgänglighetsundersökning
Kommunens egna mätningar

Resultat för Kronobergs län

Broschyr 2009
Broschyr 2010
Broschyr 2011
Broschyr 2012

Tidigare års broschyrer för Markaryds kommun

Broschyr 2007
Broschyr 2008
Broschyr 2009
Broschyr 2010
Broschyr 2011
 
Tidigare års resultat för Markaryds kommun

2011
2010
2009

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2013-03-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-02-11