Kommunens kvalitet i korthet 2010

Under 2010 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 130 kommuner, däribland Markaryd, tagit fram ett 40-tal mått som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna.

Syftet med projektet har varit att göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna. Samt att dialogen ska leda till att kommunens verksamheter förbättras.

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna. Vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra.

Eftersom detta är fjärde året undersökningen genomförs kan vi i år även jämföra våra egna resultat med de tre föregående åren.Sedan i fjol ingår vi även i ett nätverk med Kronobergskommuner.

I verktygslådorna, se länkar längre ner på denna sida, kan du läsa mer om hur de olika mätningarna gått till.


Markaryds kommuns resultat

>> Din kommuns tillgänglighet

>> Trygghetsaspekter i din kommun

>> Din delaktighet och kommunens information

>> Din kommuns effektivitet

>> Din kommun som samhällsutvecklare

Måtten för frågorna 25b och 27b kan du ta del av under denna länk. För Markaryd på sidorna 51 och 61

 
>> Broschyr för Markaryds kommun

Om du klickar här hittar du många av de undersökningar som resultaten är hämtade från. Och här nedanför hittar du mer detaljerad information om hur bra kommunen är på att svara i telefon och på e-post, hur bra kommunens hemsida är samt hur bra den fysiska tillgängligheten är.

Tillgänglighetsundersökning
Informationsundersökning
Egna mätningar
Fysisk tillgänglighet

Resultat i länsnätverket

Broschyr, Kronobergs län
Bildspel, Kronobergs län
Bildspel, Kronobergs län 2011
 

Nationella resultat (130 kommuner/hela landet)

Resultatrapport

Resultattabeller
Resultatdiagram
Äldreomsorgens kvalitet
Fysisk tillgänglighet


Fler länkar..


SKL:s hemsida
Verktygslåda
Verktygslåda - Kompletterande mått
Informationsundersökning
Handbok
Kolada

2009 års resultat
 

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonKommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2011-02-06
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2015-02-11