Nyhetsarkiv Demokrati

…under första halvåret 2013 i jämförelse med samma tidsperiod 2012.

Detta kan man läsa i den statistik som finns tillgänglig på www.bra.se

Inbrotten i t ex villor och radhus i Kronobergs Län har minskat med 33% och fritidshusen med 44%

Även i vår kommun uppvisar brottstatistiken en i detta samanhang positiv utvecklingskurva och under årets två första kvartal har det totala antalet brott minskat med 13%.

I veckans nummer av Dagens Samhälle görs en genomgång av räkenskapssammandraget för verksamhetsåret 2012, vilket sammanställs i ett antal rankinglistor. En av dessa listor - listan över kommunerna med lägst lånefinansieringsgrad - toppas av Markaryd.

Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne förelägger Sydvatten att söka tillstånd för grundvattenbortledning.

Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne har beslutat att senast den 31 december 2016 förelägga Sydvatten AB att söka tillstånd för grundvattenbortledning till Bolmentunneln.

Under Arkivveckan i Västerås delades DIK:s diplom och stipendium ut till Anna Åkesson och Josefina Andersson, den sistnämnda kommunarkivarie i Markaryds kommun, för deras masteruppsats i arkivvetenskap. Den kommunala arkivfunktionen - en studie i demokrati.

>> Läs mer

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2012-10-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05