Nyhetsarkiv Demokrati

Regeringen har utsett Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd att ingå i den strandskyddsdelegation som regeringen inrättat och som har fått i uppdrag att förbättra tillämpningen av strandskyddsreglerna.

Dom i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har i en dom beslutat att upphäva Länsstyrelsens i Kronobergs län beslut att inte vidta några åtgärder mot Sydvatten till följd av tidigare lagakraftvunna domar. Länsstyrelsens beslut hade överklagats av bl a Markaryds kommun, som därmed får rätt av Mark- och Miljödomstolen.

Beslut om ändring i lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Markaryds kommun

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 29 november 2012 (§ 147) beslutat att antaga ändringar i lokala ordningsföreskrifter för torghandel avseende § 20, § 21 första stycket, § 22 första stycket Markaryds kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att godkänna förfrågningsunderlaget för Framtidens skola, Höjdenskolan etapp 2.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2012-10-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05