Nyhetsarkiv Demokrati

Letar du efter aktuella kallelser till Sammanträden.
Du hittar detta numera i vänsterspalten under rubriken Sammanträden, samt under Demokrati - Kallelser och protokoll.

För att förbättra servicen publiceras inkommen synpunkt och dess svar fr o m april 2012 samtidigt på kommunens webbplats. Vi hoppas med detta att det ska bli lättare för medborgaren att följa inkommen synpunkt samt kommunens åtgärd och svar.

Vad tycker ungdomarna om att bo, studera och leva i Markaryds kommun?

Svar på detta ges i Luppen som är en undersökning som besvarats av elever i årskurs 7-9 och 1-3 i Markaryds kommun.

I Kommunens Kvalitet i Korthet får du veta hur bra din kommun är på skola, äldreomsorg, bemötande och mycket mera. Du får också veta hur effektivt skattemedlen används och vad du får för pengarna.

>> Pressinformation

>> Broschyr

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2012-10-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05