Politikerblogg

Här kan du läsa lokalpolitikers bloggar.

I dagsläget är det endast kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson som delar med sig av sina tankar och sin vardag i bloggform på Internet.

En politikerbloggs syfte är att förmedla hur våra kommunpolitiker tänker och resonerar, men också öka dialogen med läsarna - d v s väljarna och invånarna.

En polikerblogg på Markaryds kommuns hemsida speglar den enskilde politikerns egna reflektioner, personliga händelser m.m och varje enskild bloggare ansvarar för innehållet på respektive blogg.

Bloggen hittar du här till höger under rubriken "BLOGGAR"

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2011-08-26
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-06-26