Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut bland annat inom miljö- och hälsoskyddsärenden, byggnadslov, detaljplaneärenden, livsmedel. Vilka övriga ansvarsområden miljö- och byggnadsnämnden har anges i dess reglemente. Miljö- och byggnadsnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsorsområde.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande är Tommy Andersson (M)
Vice ordförande är Lisa Karlsson (S) 
 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonTommy Andersson
070-6841653


Teknisk chef
Lennart Hägelmark
0433-72090


Nämndsekreterare
Maritha Karlsson
0433-72078
Sida skapad 2010-09-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-05-22