Brottsförebyggande rådet i Markaryd

Brottsförebyggande rådets uppgift är att i samverkan med olika samhällsföreträdare och organisationer verka för en minskad brottslighet i vår kommun.

Brottsförebyggande rådet består av representanter från kommunstyrelsen, polisen, brottsofferjouren, utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Ordförande är Caroline Lindbergh. Vilka mer som sitter i rådet ser du om du klickar på Brå:s medlemmar i högerspalten.

Brottsförebyggande rådets riktlinjer hittar du också i högerspalten.

Brottsförebyggande rådets minnesanteckningar hittar du om du klickar på Kallelser och protokoll i vänsterspalten.

Brottsförebyggande rådets arbete styrs även av samverkansplaner mellan kommunen och polisen samt genom handligsplander som rådet tar fram varje år.

När invånare hört av sig till kommunen för att uttrycka sin oro över brottslighet eller otrygghet har kommunen arrangerat så kallade dialogmöten. Minnesanteckningarna från dessa möten hittar du i högerspalten.

Vid några tillfällen har även så kallade trygghetsvandringar genomförts. Minnesanteckningarna från dessa hittar du i vänsterspalten.

För att ta reda på hur trygga kommuninvånarna känner sig samt hur ofta de har blivit utsatta för brott genomför Markaryds kommun och polisen regelbundet så kallade trygghetsmätningar. Resultatet från dessa hittar du i högerspalten. Du kan även läsa mer på polisens hemsida.

Mer om brottsförebyggande arbete kan du även läsa om på det nationella Brå:s hemsida.

Trygghetsmätning 2017

Resultat av 2017 års trygghetsmätning hittar du här


Trygghetsmätning 2016

Resultatet av 2016 års trygghetsmätning hittar du här.


Trygghetsmätning 2015

Resultatet av 2015 års trygghetsmätning hittar du här