Föräldraråd

Föräldrarådets uppgifter är dels att kanalisera föräldrarnas uppfattningar och ge föräldrarna inflytande i skolans verksamhet, dels att medverka till att öka föräldraengagemanget. Detta kan t ex ske i form av nolltolerans mot mobbning, rökfri ungdom, barn/elevers hälsa och levnadsvanor, föräldrarna provar på skolmaten, trygghet och studiero i skolan samt påverka trafikmiljön utanför skolan.

Föräldrarådet skall få information över respektive enhets internbudget av rektor. Detta gäller drift- och investeringsbudget.

Föräldraråden skall också ges tillfälle till insyn innan utbildnings- och kulturnämnden avgör ett principiellt ärende som särskilt berör respektive enhet.

Föräldraråden består av företrädare för skolledningen, föräldrar och personal
 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonUtbildnings- och kulturnämndens ordförande
Maria Svensson ...
0708-228381

 Utbildningschef
Lars-Ola Olsson
0433-720 77
Sida skapad 2010-09-15
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2016-10-12