Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut bland annat inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Vilka övriga ansvarsområden socialnämnden har anges i dess reglemente. Socialnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

 

Ordförande i socialnämnden är Berit Larsson(KD)
Vice ordförande är Joakim Reimerstam (S)

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonSocialnämndes ordförande
Berit Larsson


Socialchef
Johan Rutgersmark
0433-72033
Sida skapad 2010-09-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-06-25