Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut inom skola, kultur och fritid. Vilka övriga ansvarsområden utbildnings- och kulturnämnden har anges i dess reglemente.Utbildnings- och kulturnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

 

Ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden är Maria Svensson Lundin (KD)
Vice ordförande är Berne Eliasson (S)

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonUtbildnings- och kulturnämndens ordförande
Maria Svensson ...
0708-228381

 Utbildningschef
Lars-Ola Olsson
0433-720 77


Nämndsekreterare
Maritha Karlsson
0433-72078
Sida skapad 2010-09-08
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2018-06-13