Förvaltningsorganisation

Markaryds kommuns verksamhet är uppdelad på fem förvaltningar - som styrs av kommunstyrelsen och tre nämnder. Således lyder kommunstyrelseförvaltningen och arbetsmarknad- och integrationsförvaltningen under kommunstyrelsen, socialförvaltningen under socialnämnden, utbildnings- och kulturförvaltningen under utbildnings- och kulturnämnden samt tekniska förvaltningen under miljö- och byggnadsnämnden.

Markaryds kommuns förvaltningsorganisation

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonKommunchef
Svante Melander
0433-72001


Socialchef
Johan Rutgersmark
0433-72033


Utbildningschef
Lars-Ola Olsson
0433-720 77


Teknisk chef
Lennart Hägelmark
0433-72090


Förvaltningchef
Elisabeth Fock
0433-72059

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen

Sida skapad 2010-09-08
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2018-03-26