Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag"

Kommunfullmäktige fattar principiella och viktiga viktiga beslut som rör kommunen och fastställer mål och riktlinjer för verksamheten, budget och skattesats. Kommunfullmäktige följer även upp kommunens verksamheter.

Fullmäktige är det enda kommunala organ som väljs direkt av medborgarna och som sammanträder offentligt. Du är alltid välkommen att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden.

Fullmäktiges ledamöter väljs i allmänna val som sammanfaller med val till riksdagen vart fjärde år. Utifrån de riktlinjer som anges i kommunallagen beslutar fullmäktige själv hur många ledamöter man ska ha. Under den nya mandatperioden kommer Markaryds kommunfullmäktige ha 35 ledamöter.

En ledamot i kommunfullmäktige kan lägga ett förslag till kommunfullmäktige, en så kallad motion, ställa en skriftlig fråga till ett kommunalråd eller en nämndsordförande, en så kallad interpellation, eller skriftligen ställa en enkel fråga till någon ansvarig i den styrande majoriteten, en så kallad enkel fråga.

I vänsterspalten kan du se vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige. I högerspalten kan du se när kommunfullmäktige sammanträder samt vilka lokala regler som styr kommunfullmäktige i Markaryd.

Majoriteten i kommunfullmäktige består av ledamöter från Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. De har tillsammans 20 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Huvudansvaret för den politik som förs i Markaryd vilar på dessa tre partier.

Ordförande i kommunfullmäktige är Samuel Wombell (KD)
Vice ordförande är Ingrid Sundman (S)
Andre vice ordförande är Sven Jansson (C)
 

Mandatfördelning 2010-2014

Kristdemokraterna 16

Socialdemokraterna 10

Moderaterna 2

Centerpartiet 2

Sverigedemokraterna 4 (varav 1 vakant)

Miljöpartiet 1

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kanslichef
Margareta Larsson
0433-72100
Sida skapad 2010-09-08
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2018-01-18