Överförmyndare

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Markaryds kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Man kan säga att tillsynen avser att ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, det vill säga om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp.


Från och med 1 januari 2016 kommer Ljungby kommuns överförmyndarhandläggare att ta över för handläggning av Markaryds kommuns överförmyndarärenden.
Alla handlingar ska därför fr.o.m. årsskiftet skickas till:

Överförmyndare
Markaryds kommun
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby

Det kommer även i fortsättningen vara möjligt att lämna in handlingar i Markaryds kommunhus.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta överförmyndarhandläggarna

Mari Gustavsson, överförmyndarhandläggare
0372 - 78 91 99, Mari.gustavsson@ljungby.se
Ingrid Egonsson, överförmyndarhandläggare
0372-78 91 97, ingrid.egonsson@ljungby.se
Per Månsson, överförmyndarhandläggare
0372-78 91 10, per.mansson@ljungby.se

Telefontid: mån, ons, fre kl. 10-12 och tis, tors kl. 13-15

Handläggarna kan även nås via e-post på overformyndaren@ljungby.se

Överförmyndaren i Markaryds kommun finns tillgänglig på telefonnummer
0433 – 722 01 eller via e-post overformyndaren@markaryd.se

Mottagningstid enligt överenskommelse.

Överförmyndaren är ansvarig för besluten i överförmyndarärenden för Markaryds kommuns räkning.


Blanketter för årsräkning, arvodesräkning m.m finns att hämta här;

>> Blankett årsräkning
>> Ansökan om God man 
>> Samtycke till omplacering 
>> Begäran om entledigande 
>> Förteckning 
>> Intresseanmälan
>> Körjournal för ställföreträdare
>> Redogörelse
>> Uttagstillstånd från spärrat konto
>> Begäran om arvode för extraordinära insatser

Blanketter för godemän till ensamkommande barn

>> Begäran av kostnadsersättning
>> Redovisning av uppdrag som god man
>> Riktlinjer för ersättning till gode män för ensamkommande barn

Vill du göra en meningsfull insats för att hjälpa yngre eller äldre som av olika anledningar behöver stöd för att klara sin vardag?

Då ska du anmäla dig som GOD MAN!
Du behövs, nu!

Välkommen med din anmälan per telefon 0433-722 01, e-post: overformyndaren@markaryd.se eller via vanligt brev till adressen nedan.

Överförmyndaren
Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonÖverförmyndare
Berit Nilsson
0433-722 01

Sida skapad 2010-09-08
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2017-11-13