Dödsboanmälan

När någon avlider ska en bouppteckning alltid göras. Denna kan ersättas av en dödsboanmälan om tillgångarna är små.

En dödsboanmälan görs när tillgångarna i boet inte räcker till mer än begravningskostnaden. Då ska det inte finnas någon fast egendom, t ex hus eller fastigheter. 

Begravningskostnaden betalas i första hand. Inga räkningar får betalas förrän dödsboanmälan är gjord.

Om du har frågor om detta, kontakta Berit Nilsson.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-08-17
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-11-23