Familjehem

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Uppdrag som familjehem i Markaryds kommun
Markaryds kommun har kontinuerligt behov av familjer som är intresserade av att ta familjehemsuppdrag. Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör
familjehemsvård.

Familjehem, barnens socialsekreterare och familjehemssekreterare fungerar som ett team för det placerade barnet. Uppföljningsmöten hålls regelbundet mellan dessa aktörer.

Familjehem är utvalda, utredda och utbildade.

Familjehemssekreteraren är auktoriserad socionom med olika vidareutbildningar och lång erfarenhet av myndighetsutövning och socialt arbete med barn. Familjehemssekreteraren får regelbunden handledning, vidareutbildning och är utbildad i BBiC (Barns Behov i Centrum). Genom en tät kontakt med familjehemmen är målet att upprätthålla en hög kvalité på Markaryds familjehemsverksamhet.

Hur blir jag familjehem?
Du kan ansöka om att bli familjehem genom att fylla i en intresseanmälan. Du blir därefter kontaktad av familjehemssekreterare. Du kan även ringa direkt till familjehemssekreteraren. Kontaktuppgifter hittar du till höger.
Vad händer sedan?
Det är socialnämnden som beslutar om någon kan bli familjehem, efter att en utredning är gjord. Även släktingar, andra närstående eller bekanta som känner barnet på annat sätt måste utredas och godkännas som familjehem.
Utredningen görs av familjehemssekreteraren som träffar dig och din familj i ditt hem, vid flera hembesök och sedan gör djupintervjuer med de vuxna i familjen.
Rekryterarna bedömer, i dialog med dig, vilken familj och vilket barn som passar bäst för varandra.

Andra språk/Other Languages

Kontaktuppgifter
Markaryds kommun
Besöksadress: Drottninggatan 11, Markaryd.
Postadress: Box 74, 285 22 Markaryd
E-postadress: soc@markaryd.se
Telefon 0433-720 00

Sida skapad 2013-11-12
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-03-11