Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ekonomiskt stöd till den dagliga livsföringen.
Hur mycket man kan få i försörjningsstöd regleras i en riksnorm som är lika för alla kommuner i landet.
 

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Den som inte klarar att försörja sig själv har rätt till försörjningsstöd.
Men först ska man ha gjort allt man kan för att försörja sig själv. Om man är arbetslös måste man till exempel först söka alla lediga arbeten, som man
klarar av inom pendlingsavstånd.

Handläggaren gör alltid en individuell bedömning före beslut tas.

Det innebär att man kan få försörjningsstöd om man har inkomster, inklusive bidrag av olika slag, som är lägre än en skälig levnadsnivå. Vad som är skälig levnadsnivå prövas individuellt. Till sin hjälp för att bestämma nivån använder socialtjänsten riksnormen samt socialnämndens riktlinjer för försörjningsstöd.

Läs mer i riktlinjer ekonomiskt bistånd!

Länk till Socialstyrelsens hemsida med möjlighet till provberäkning av ditt försörjningsstöd,
klicka här:

Provberäkning

Hur gör jag för att söka hjälp?
Kontakta ekonomihandläggare per telefon, post eller e-post:
Handläggare: 0433-720 37, 720 44,
telefontid vardagar 09.00 - 10.00
soc@markaryd.se

Ansökan ska vara skriftlig. Se blankett här under!

Ansökan socialbidrag

 

<!-- end se.netset.markaryd.ui.ContentViewer -->

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonVerksamhetschef IFO
Inger Ohlin
0433-72046

 

Sida skapad 2010-04-14
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22