Hur lång tid tar ett bygglov ?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

Bygglov utfärdas av miljö- och byggnadsnämnden. I bygglovsprövningen bedöms den yttre utformningen, placeringen på tomten och användningen av byggnader.

Bygglovsbeslut tas inom 7 arbetsdagar från den dag handlingarna inkommit, gällande mindre ärenden tex garage, carport, förråd etc och14 arbetsdagar från den dag handlingarna inkommit, gällande komplicerade ärenden. Detta gäller inom detaljplanelagt område.

Vill du läsa mer om bygglov? klicka här

Andra språk/Other Languages