Kommunens kvalitet i korthet 2011

Under 2011 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 165 kommuner, däribland Markaryd, tagit fram ett 40-tal mått som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna.

Syftet med projektet har varit att göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska ge underlag för dialogen mellan medborgarna och de förtroendevalda om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för skattepengarna. Jämförelserna och dialogen ska även leda till att kommunens verksamheter förbättras.

Eftersom detta är femte året undersökningen genomförs kan vi i år även jämföra våra egna resultat med de fyra föregående åren.Sedan i förrfjol ingår vi även i ett nätverk med sju Kronobergskommuner.

I verktygslådan, se länkar längre ner på denna sida, kan du läsa mer om hur de olika mätningarna gått till.

Markaryds kommuns resultat

>> Din kommuns tillgänglighet
>>Trygghetsaspekter i din kommun
>> Din delaktighet och kommunens information
>> Din kommuns effektivitet
>> Din kommun som samhällsutvecklare

Om du klickar på länkarna nedan hittar du resultaten för samtliga 165 kommuner.

Resultattabell
Resultatrapport, inkl verktygslåda
Axeldiagram
Framgångsfaktorer
Informationsundersökning (Mått 14)

På länkarna nedan hittar du Markaryds kommuns resultat

Broschyr för Markaryds kommun
Tillgänglighetsundersökning
"Övriga" Kkik-mått

 Och resultatet i Kronobergs län

Broschyr för Kronobergs län
Film - Bl a om Kronobergs län

Fler länkar..

SKL:s hemsida
Verktygslåda - Kompletterande mått
Handbok
Kolada
Markaryds resultat 2010

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonKommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2012-02-14
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-02-11