Kompiskortet

Alla kommun- och länsinvånare ska kunna ta del av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. För en del personer med funktionsnedsättning kan det vara svårigheter att självständigt delta i dessa.

Kompiskortet är ett initiativ från Markaryds kommun genom LSS Fritid och Kultur-Fritid.

 

Kompiskortet är en möjlighet för den som har en funktionsnedsättning, att tillsammans med en kompis eller stödperson ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Kortinnehavaren betalar ordinarie entré medan kompisen går in gratis.

 

För att kunna erbjuda detta krävs ett bra och nära samarbete med de aktörer som finns i kommunen. Föreningar, organisationer och arrangörer i Markaryds kommun har möjlighet att ansluta sig till kortet, och på så sätt hjälpa till. Det kan t.e.x. handla om att erbjuda stödpersonen fri entré, tränings- eller deltagaravgift.

 

Kortet är länstäckande och gäller i de kommuner i Kronobergs län som är med. På så vis kan man delta i aktiviteter i andra kommuner med sitt kompiskort.

 

Här finns listan över vilka föreningar och verksamheter som är anslutna till Kompiskortet.

 

Kontaktpersoner;

 

Martina Öberg

LSS Fritid

0433- 720 75, 073- 0601934

martina.oberg@markaryd.se

 

 

Tord Gustafsson

Kultur- Fritid

0433- 720 08, 0730 516 064

tord.gustafsson@markaryd.se

 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-01-22
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2015-10-12