Hälsans Stig

Promenader för ett friskare Sverige!

På Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv. I kommunen har vi i nuläget två slingor markerade. Dessa är placerade vid attraktiva promenadstråk, dels i Markaryd dels i Strömsnäsbruk. Målet är dock att utöka till fler slingor framöver.

Idéen om Hälsans Stig kommer från Irländska Hjärtfonden med syfte att främja motion i alla åldrar samt att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.
 

Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.

Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans Stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du promenerat.

Hälsans Stig i Markaryds kommun är ett samarbete mellan Markaryds kommuns fritidsenhet och Hjärt- och lungsjukas förening.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008
Sida skapad 2013-08-07
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2017-11-10