Föreningsbidrag

Olika former av kontanta bidrag finns för att stödja föreningslivet. Syftet
med föreningsbidragen är att stödja barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna, som en form av hjälp till självhjälp.

Med barn- och ungdom avses åldersgruppen 4 - 25 år. Bidrag lämnas bland annat till idrottsföreningar, religiösa föreningar och politiska föreningar.

För mer information, kontakta Åsa Karlsson på Kultur- Fritid, tel 0433-720 91.

Här nedan följer information om kommunens olika föreningsbidrag samt möjlighet för blankettutskrift. 

Bidragsnormer


Lokalhyresbidrag

Ansökningsblankett för bidrag 


Lokalt aktivitetsstöd

Drog- och likabehandlingspolicy

Ansökningsblankett för bidrag

Närvarokort, kommun
Närvarokort, RF


Ledarutbildningsbidrag

Ansökningsblankett för bidrag 


Driftsbidrag

Ansökningsblankett för bidrag 


Bidrag till föreningarnas förfogande

Ansökningsblankett för bidrag


Ridskolebidrag
 


Bidrag till lokalhållande föreningar

Ansökningsblankett för bidrag 


Bidrag till kulturföreningar och kulturverksamhet

Ansökningsblankett för bidrag


Bidrag till studieförbund

Ansökningsblankett för bidrag 


Startbidrag

Tidplan, bidragsutbetalning

Arvsfonden

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonAssistent
Åsa Karlsson
0433-72091

 

Sida skapad 2010-04-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-02-01